Kalle Hägglund avled 8-12-2.005
Kalle Hägglund Unik förläggare: lärd, respektlös, fri

Kalle Hägglund, Klavreström har avlidit 62 år gammal | Jan Myrdal
(Klipp ur DN 14/12 2.005)
Bokförläggaren Kalle Hägglund född som Karl-Erik Hägglund i Oravais norr om Vasa i Österbotten Finland den 25 oktober 1943 och senast bosatt med sitt förlag i det småländska Klavreström är död efter att i månader intensivt kämpat med en svår sjukdom. Han var en märklig gestalt som spelat en betydelsefull - men inom det gode Selskab sällan erkänd - roll i svenskt kulturliv.  Forts »